Angrefrist:

Vi har utvidet angrerett som omfatter 30 dager fra og med kjøpsdato

Som forbruker har du angrefrist etter Angrerettloven. Loven påbyr 14 dager angrerett fra levering.
Vi gir deg en utvidet angrerett. Det betyr at du har 30 dager angrefrist fra kjøpsdato hos oss.

Angreretten betinger at kunden bærer kostnadene selv ved utøvelse av angreretten. (Angrerettloven § 8, i)
Det betyr at kunden skal dekke omkostning for sendingen.


  • Vare som ønskes sendt i retur må ikke på noen måte være forringet. Den kan ikke ha vært montert.
  • Emballasje, bruksanvisning og eventuelle vedlegg som medfulgte må heller ikke være forringet.
  • Forseglede varer skal som utgangspunkt ha bevart sin emballering uten brudd.
  • Det tas ordinært ikke retur på deler i tennings-system under angrefrist.
  • Hvis angrerett ønskes benyttet pålegger loven at kunden gir beskjed til virksomheten.
    Det er tilstrekkelig at du sender en e-post med melding.

Hvordan går du frem for å utøve angreretten?

  • Ved retur kan du utøve din angrerett og heve kjøpet innenfor vilkårene for angreretten.
  • Når du sender melding om retur vil den også omfatte at du gir melding om at du angrer kjøpet.
  • Vi henviser til retningslinjene for retur. De finner du her: Returveiledning

Har du spørsmål til informasjonen ovenfor kan du ta kontakt med oss.

Copyright © 2024 SpeedOptions